BOFA technologie odsávání a filtrace kouře

BOFA International je světově uznávaným světovým lídrem v technologii odsávání a filtrace kouře.

Systémy BOFA zajišťují zachycení nebezpečných částic a výparů a jejich odfiltrování před recirkulací vyčištěného vzduchu zpět do výrobního prostředí.

Společnost BOFA vyvíjí spolehlivé, snadno použitelné a nákladově efektivní výrobky, které splňují a překračují celosvětové právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, podporují ekologické iniciativy a osvědčené postupy v oblasti životního prostředí v průběhu celého výrobního procesu.